AFVANDINGSPLAN

GH form er gerne behjælpelig med rådgivning inden for afvanding af arealer.

Vi kan tilbyde hjælp til udfærdigelse af en afvandingsplan i henhold til gældende normer og klimafaktorer.

Vi kan udarbejde forslag til dimensioneringen af det underliggende rendesystem.

Ved beregning ud fra kendt overflade areal der skal afvandes, kan der kan fremsendes dokumentation for hvilke mængder regnvand systemet kan bortlede.

Det kan være hyppigheden af udløb ved brug af en smal rende eller en bredere rende, hvor der er længere mellem udløb.

Henvendelse: mail@ghform.dk