Dock-Line Plint

Dock-Line Bænk af ubehandlet støbejern og sæde af mahogni er en del af Dock-line serien, som omfatter belægninger og byrumsinventar.

Dock-line serien er udviklet af GH form i samarbejde med Arkitema.

Inddelingen af sædet med tre massive mahogniplanker går igen i gavlenes opslidsede udformning. Gavlene kan fremstå ubehandlede eller malede. Plinten kan opstilles direkte på belægningen eller vil kunne funderes under terræn.