Sinus Blomsterkumme

For at tilføre et produkt som en plantekumme en yderligere dimension end blot den at skulle skabe gode vækstbetingelser for blomster og planter, har Knud Holscher i samarbejde med GH form udviklet en blomsterkumme.

Denne blomsterkumme kan, udover at være rammen omkring vækster, selv skabe rum i byens rum når flere kummer stilles sammen.

Med Sinus kan der dannes formationer, der kan virke afspærrende og trafikregulerende for alle slags trafikanter.

Blomsterkummen er samtidig en figur, der kan kombineres på mange forskellige måder. Produktbladet giver flere eksempler.

Den valgte form på kummen med krumme flader udnytter fuldt ud støbejernets potentialer.

Støbejern er et 100% genbrugsmateriale med lang levetid udendørs. Blomsterkummer af støbejern er frostbestandige og tåler kraftige fysiske påvirkninger. Blomsterkummen kan leveres med eller uden overfladebehandling.

KH.12.3022 Sinus Blomsterkumme, ubehandlet støbejern

KH.12.3023 Sinus Blomsterkumme, behandlet støbejern