Byggvarubedömning

År 2006 gick Sveriges största och viktigaste fastighetsägare och byggherrar samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av varor. Byggvarubedömningens vision är att aktivt bidra till att Samhällsbyggnadssektorn utvecklar och bygger framtidens hållbara lösningar genom att inspirera branschens aktörer att nå en giftfri miljö och hållbara leverantörsled.

Byggvarubedömningens värdeord: Transparens, Samverkan, Kvalité, Proaktiv och Enkelhet.

Alla GH forms produkter är antingen rekommenderade eller accepterade av Byggvarubedömningen. Se link www.byggvarubedomningen.se

Produkterna bedöms löpande och ska alltid ha optimal miljöprofil. Mycket av våran produktion produceras i vårt eget gjuteri och fabrik i Køge. På så sätt kan GH form kontrollera alla parametrar och därmed skapa en produktprofil som är så miljövänlig som möjligt.

Vi använder återvunna material, som är överskottsmaterial från en annan fabrik för framställning av gjutjärnet. Gjutjärnet kan ingå till 100 % i en återvinningscykel vid bortskaffande. Med produktion i Danmark säkras korta transportvägar i Norden.

När det är möjligt kan produkten med fördel levereras med obehandlad yta. Därmed undgår man förbrukning av energiresurser för själva ytbehandlingsprocessen.

GH form använder uteslutande träslag som inte är hotade. Vi följer löpande utvecklingen inom värmebehandling av nordiska träslag, som har uppvisat de önskade egenskaperna för användning i utomhusmiljö. Som standard använder GH form en mahogny – Shorea Negrosensis. Bänkar kan också levereras med andra träslag som exempelvis ek, ask och rosewood. Vi kan producera produkten med certifierade träslag efter önskemål. Träet målas eller oljebehandlas efter pro­jektets specifikationer.

GH form och vårt järngjuteri FerroFoss är en del av Zero Carbon Network där vi aktivt arbetar med våra produkters miljöprofil. Tack vare den lokala produktionen, nedsmältning med elugnar och korta transportvägar har GH form utarbetat CO²-profilen ‘carbon footprint’ på hela gallersortimentet.

Har ni några frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss på mail@ghform.dk