Miljøprofil

GHform udvikler langtidsholdbare produkter i bæredygtige materialer. Der arbejdes løbende med optimering af produktionsprocesser og reduktion af udledte drivhusgasser. De seneste år er der især arbejdet med strategier for miljø og cirkulær økonomi.

De strategier der arbejdes med skal opfattes som et ønske om at påtage sig ansvar, men også som en parameter, der skal sikre virksomhedens forretningsområde for fremtiden.

Cirkulær økonomi.

Målet er, at alle produkter har en optimal miljøprofil. De produkter, der støbes på vort eget støberi i Borup – Ferrofoss, hvor vi har kontrol over alle parametre, har den mest miljøvenlige produktprofil. Vi anvender genbrugsmateriale fra fabrik på Sjælland til fremstilling af støbejern. Støbejernet kan igen indgå 100% i en genbrugscyklus ved bortskaffelse.

GH form og vores jernstøberi Ferrofoss er en del af Zero Carbon Network, hvor vi aktivt arbejder med miljøprofilen på vores produkter. Grundet den lokale produktion, nedsmeltning med el-ovne og korte transportveje, har GH form udarbejdet CO2-profilen ‘carbon footprint’ på hele vores ristesortiment.

For produkterne er der udarbejdet FDV – dokumentation, Forvaltning, Drift og Vedligeholdelse, hvoraf det fremgår hvilke materialer, der indgår i produktet for at de senere vil kunne sorteres til genbrug.

Case story for miljøprofil:

Eksemplet er ALLE linjeafvandingsriste og punktafvanding i GHforms produktsortiment.

CO2 profilen er afhængig af transporten til leveringsadressen, i eksemplet er regnet med levering i Århus.

Fremskaffelse af råmaterialer som er industriaffald fra anden produktion.

Levering af riste sket direkte fra produktion til byggepladsen, uden håndtering på lager,   Borup → Kilometer til byggeplads.

Den underliggende rende i polymerbeton produceres lokalt i Danmark.

GHform har i samarbejde med Zero Carbon network fået udarbejdet en miljøprofil på linjeafvandingsriste.

Beregningen er fortaget af PlanMiljø, Roskilde.

For at have et sammenligningsgrundlag har vi samtidig fortaget en miljø beregning af riste der kunne være produceret på vores støberi i Kina, Shanghai.

Her er fremhævet ”Sammenligning og Konklusion”

Det er tydeligt, at de helt afgørende forskelle i klimabelastningen er at finde i produktionen af selve risten. Den anvendte teknik på GH forms jernstøberi i Danmark er væsentligt mere energieffektiv og dermed væsentligt mere klimaeffektiv. Hertil skal lægges, at såvel arbejdsmiljø som påvirkningen af det nære miljø er markant bedre på GH forms støberi. Transporten fra Kina udgør det andet store bidrag til klimaprofilen for jernristen, selvom der til denne beregning er forudsat et fuldtlastet skib, samt at skibets ofte mindre lastede returrejse til Kina ikke er inkluderet. Denne transport spares ved produktion i Danmark.

Den overordnede konklusion ved sammenligning af klimaprofilen for en støbejernsrist produceret hos GH form eller i Kina er, at GH forms produkt er væsentlig mindre klimabelastende. GH forms klimaprofil er 2,7 kg CO2 pr. produkt og et tilsvarende kinesisk produkt belaster med 7,05 kg CO2 pr. produkt. Det er en forskel på 4,35 kg CO2 pr. produkt.