2004 FREDERIKSBERG BYMIDTE

Til de nye byrum i Frederiksberg Nye Bymidte har Stig L Andersson i samarbejde med GH form udformet belægningsplader af ubehandlet støbejern til markering af korttidsholdepladser for biler, ”kiss & ride”-felter.

Med sin rustfarve, der ændrer sig i takt med vejrliget og med sit knopmønster, skiller holdepladsbelægningen sig ud fra de omgivende gang- og kørebaners granitbelægninger. Om aftenen fremstår holdepladserne som et bånd med småbitte lysende punkter. Kiss & ride-felterne blev etableret i 2004.

Til afvanding af belægningerne i Frederiksberg Nye Bymidte har landskabsarkitekt Stig L. Anderssons Tegnestue sammen med GHform udviklet en vandrenderist af ubehandlet støbejern, som kan lægges med knasfuge på både lige og krumme strækninger. Risten kan med sin fordækte karm tillige lægges helt tæt til den omgivende belægning GHform har leveret 400 lbm.riste til projektet, som blev udført i 2003.