Drops Trädgaller

Drops Trädgaller är ø1600 och har två integrerade hål för uplights. Den är ritat för ett projekt av Henrik Jørgensen Landskab AS. Hålen kan även användas till vattninghus.
Trädgallret är av segjärn och den underliggande ramen av stål och har höjden 170mm tillsammans.
Den innersta delen av trädgallret kan skäras bort efter att trädet växer. Man kan även beställa ett tillhörande stamstativ.

Drops serien omfattar linjeavvattning och trädgaller. Alla galler är rekommenderade av Byggvarubedömning och Sunda Hus.

Uplights är från Iguzzini ø138mm BB46

Bilderne är från Hørsholm gågata, se projekt:
https://ghform.dk/sv/portfolio-item/2014-hoersholm-gaagade/