Kort dokumentar om hvordan en Københavnerbænk bliver til